Join Bridge Winners
Bridge Winners Challenge Match Boards 3-4

Open Room - Board 3

Table result: 4 by East, making 4; N/S -620, N/S IMPS: -12

Kjadams
Q85
A102
53
K8753
Gavin
7
K98
QJ94
J10642
R_Prah
AK962
Q76
A1086
A
Stevo
J1043
J543
K72
Q9
W
N
E
S
P
P
P
1
P
2
P
4
P
P
P
D
3
4 East
NS: 0 EW: 0
4
2
K
7
1
1
0
Q
A
2
3
2
1
1
A
9
3
4
2
1
2
6
7
5
9
1
2
2
9
6
J
A
0
2
3
K
2
8
Q
0
2
4
5
7
A
3
2
2
5
10
K
8
4
0
2
6
Q
6
2
4
0
2
7
10 tricks claimed
E/W +620
9

Closed Room - Board 3

Table result: 4 by East, down 1; N/S +100, N/S IMPs: 12

Eyhung
Q85
A102
53
K8753
Rrrajk
7
K98
QJ94
J10642
Arigreen
AK962
Q76
A1086
A
Move
J1043
J543
K72
Q9
W
N
E
S
P
P
P
1
P
2
P
4
P
P
P
D
3
4 East
NS: 0 EW: 0
2
3
J
6
1
1
0
4
A
7
5
2
1
1
8
K
5
9
0
1
2
3
6
A
9
2
1
3
10
Q
8
Q
0
1
4
Q
7
2
3
0
1
5
5
2
6
10
3
2
5
4
2
K
6
1
3
5
4
K
3
7
2
3
6
A
4
8
10
2
3
7
7
5
A
8
0
3
8
K
J
Q
J
3
4
8
J
10
9
9
2
4
9
E/W -100
13

Open Room - Board 4

Table result: 2 by East, down 1; N/S +100, N/S IMPs: +5

Kjadams
A8742
J107
3
5432
Gavin
953
K852
AJ9
Q98
R_Prah
K6
A6
K108762
KJ10
Stevo
QJ10
Q943
Q54
A76
W
N
E
S
P
P
1NT
P
2
P
2
P
P
P
D
4
2 East
NS: 0 EW: 0
Q
A
5
6
0
0
1
3
A
2
5
1
1
1
5
6
Q
7
3
2
1
3
10
2
A
2
2
2
K
4
J
9
2
2
3
6
Q
2
J
0
2
4
2
8
J
7
2
2
5
K
10
4
3
2
2
6
7
6
3
9
1
3
6
K
8
4
7
0
3
7
4
9
10
A
3
4
7
J
8
8
10
3
5
7
9
5
Q
K
3
6
7
E/W -100
13

Closed Room - Board 4

Table result: 2 by East, making 2; N/S -110, N/S IMPs: -5

Eyhung
A8742
J107
3
5432
Rrrajk
953
K852
AJ9
Q98
Arigreen
K6
A6
K108762
KJ10
Move
QJ10
Q943
Q54
A76
W
N
E
S
P
P
1NT
P
2
P
2
P
P
P
D
4
2 East
NS: 0 EW: 0
Q
2
5
K
2
0
1
6
J
4
3
3
1
1
4
J
K
A
2
1
2
6
3
10
5
0
1
3
A
9
6
10
0
1
4
2
9
J
6
2
1
5
10
Q
3
9
3
2
5
Q
7
2
2
3
3
5
5
3
A
7
1
4
5
8
10
A
4
3
5
5
7
8 tricks claimed
E/W +110
11

Running score:RAJKUMAR 13, BRIDGE WINNERS 5

8 Comments
Getting Comments... loading...
.

Bottom Home Top